65 YEARS OF EXPERIENCE
BLASTING | COATING | SCAFFOLDING | OFFSHORE

COMPLIANCE & CERTIFICERING

Braspenning hecht veel waarde aan kwaliteit, veiligheid en het milieu. Als vanzelfsprekend leven we de eisen die de internationale certificaten ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en VCA** aan ons stellen, strikt na. Dit geeft u de garantie dat we stevige grip hebben op de kwaliteit, veiligheid en de milieu aspecten van onze organisatie, zowel wat producten als processen betreft, en dat we onszelf en onze medewerkers een maximaal veilige werkomgeving bieden waarbij we de aantasting van uw en onze leefomgeving voor nu en in de toekomst tot een minimum proberen te reduceren. 


ISO 9001:2015

De ISO 9001-certificering van Lloyd's Register (LR) bevestigt dat onze organisatie voldoet aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement (KMS). Het laat een solide en wereldwijd erkende aanpak zien, gericht op het continu verbeteren van onze processen en het managen van bedrijfsrisico's, om te voldoen aan de eisen en verwachtingen van klanten en andere stakeholders.


ISO 14001:2015

Het Milieu Managementsysteem certificering volgens de ISO 14001 norm is dé erkenning voor het feit dat wij ons blijven inzetten voor het verbeteren van onze milieuprestaties. De standaard is uitgebreid onder handen genomen, zodat de doelstellingen aansluiten bij de veranderende behoeften van de huidige maatschappij: een afspiegeling van de steeds complexere wereld waarin organisaties zich bewegen. ISO 14001:2015 legt meer nadruk op het proactief verbeteren van de milieuprestaties en zorgt dat milieumanagement wordt ingebed in het  strategische beleid van een organisatie.


VCA**

VCA is een afkorting voor VGM Checklist De VCA heeft betrekking op het VGM-beheerssysteem van de aannemer, ten behoeve van haar medewerkers en de medewerkers van onderaannemers. De VCA-certificering van Lloyd’s Register is dé erkende checklist voor aannemers.


PSO TREDE 3

Braspenning heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Braspenning op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Braspenning op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.


ChroNo59®

Braspenning is gecertificeerd om chroom-6 veilig te verwijderen met ChroNo59®. ChroNo59® is een revolutionair additief dat chroom-6-verbindingen direct bij de bron omzet naar het onschadelijke chroom-3. Met ChroNo59® verwijderen wij veilig en razendsnel chroom-6 van alle ondergronden die nat mogen worden geschuurd. Heeft u / Heb je onderhoud waarbij een vermoeden is van de aanwezigheid van chroom-6? Neem dan contact met ons op. Klik hier voor meer informatie over chroom-6 en ChroNo59®


 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn