65 YEARS OF EXPERIENCE
BLASTING | COATING | SCAFFOLDING | OFFSHORE


LOCATION SHIPYARD VEROLME 

LOCATION SHIPYARD SCHIEDAM


Marine and Offshore Protection and Preservation (MOPP) is gevestigd in het Botlek gebied van Rotterdam en is al meer dan dertig jaar nauw betrokken bij de duurzame voorbehandeling van en het onderhoud aan een breed scala installaties, waaronder offshore-units, schepen, industriële constructies en opslagtanks. MOPP is zeer ervaren in het onderhoud van Marine en Offshore projecten. Voor de behandeling van installaties voor de industrie beschikt MOPP over een veelzijdige werf die makkelijk bereikbaar is via de weg en de waterwegen.

 

MOPP
MOPP
MOPP
MOPP
MOPP
MOPP
MOPP
MOPP
MOPP
MOPP
MOPP
MOPP
MOPP
MOPP
MOPP
MOPP
MOPP
MOPP
MOPP
MOPP
MOPP
MOPP


Onze mobiele afdeling werkt bij u op locatie, aan bijvoorbeeld petrochemische installaties. Voor al deze activiteiten kunnen wij een beroep doen op zeer gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers met uitgebreide werkervaring. Onze grit-, hogedruk waterstraal- en spuit apparatuur is modern en efficiënt. De kracht van ons bedrijf is dat we flexibel kunnen inspelen op uw wensen. Onze prioriteit is om uw downtime tot een absoluut minimum te beperken door u de best mogelijke doorlooptijd te bieden. Heeft u vragen, neem dan contact op met ons op bezoek ons kantoor in Rotterdam.


La Marine and Offshore Protection and Preservation (MOPP) est basée dans la région de Botlek à Rotterdam et a été étroitement impliquée dans le prétraitement et la maintenance durables d'un large éventail d'installations, dont les unités offshore, les navires, les structures industrielles et les réservoirs de stockage, depuis plus de trente ans. La MOPP bénéficie d’une vaste expérience dans la maintenance de projets marins et offshore. Pour le traitement des installations destinées à l'industrie, la MOPP dispose d'un site polyvalent facilement accessible par les voies terrestre et maritime.

Notre service mobile travaille sur place, par exemple sur des installations pétrochimiques. Pour toutes ces activités, nous pouvons faire appel à une équipe motivée et qualifiée, jouissant d’une vaste expérience professionnelle. Nos équipements de sablage, de jet d’eau à haute pression et de pulvérisation sont modernes et efficaces. La force de notre entreprise est de pouvoir répondre avec flexibilité à vos souhaits. Notre priorité est de réduire au maximum vos temps d'arrêt en vous offrant le meilleur délai d'exécution possible. Si vous avez des questions, veuillez prendre contact avec nous ou visitez notre bureau à Rotterdam. 


Marine and Offshore Protection and Preservation (MOPP) is based in the Botlek area of Rotterdam and has been closely involved in the sustainable pre-treatment and maintenance of a wide range of installations, including offshore units, ships, industrial structures and storage tanks, for more than thirty years. MOPP is very experienced in the maintenance of Marine and Offshore projects. For the treatment of installations for industry, MOPP has a versatile site that is easily accessible by road and waterway.

Our mobile department can work at your location, for example on petrochemical installations. For all these activities, we can call upon highly motivated and well-trained employees with extensive work experience. Our grit, high pressure water jet and spraying equipment is modern and efficient. The strength of our company allows us to respond flexibly to your wishes. Our priority is to keep your downtime to an absolute minimum by offering you the best possible turnaround time. If you have any questions, please contact us or visit our office in Rotterdam.
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn