65 YEARS OF EXPERIENCE
BLASTING | COATING | SCAFFOLDING | OFFSHORE

STRALEN & COATINGS

Braspenning is gespecialiseerd in het verwijderen van en beschermen tegen corrosie. Sinds 1956 conserveren wij (zee)schepen, pleziervaartuigen, bruggen, opslagtanks, kranen en andere grote buitenobjecten. Wij stralen en coaten met eigen middelen op scheepswerven in Amsterdam, Den Helder, Harlingen, Landskrona (Zweden), Willemstad (Curaçao) en in Duinkerke en Brest (Frankrijk), maar ook op locatie en in onze productiehallen.


BESCHERMING

Braspenning weet wat er nodig is om uw waardevolle bezit te beschermen tegen weer, wind en (zee)water. Stralen is en blijft de beste manier om roest te verwijderen. Met een goed aangebracht verfsysteem beschermen wij het metaal optimaal. Dankzij onze geavanceerde (mobiele) straal- en verfspuitunits kunnen onze veelzijdige specialisten elke opdracht aan.

Wij werken voor grote industriële opdrachtgevers en overheden, maar ook voor particulieren. Altijd en overal werken wij met alle aandacht voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op of bezoek ons hoofdkantoor in Amsterdam.SABLAGE ET REVETEMENTS COATINGS

Braspenning se spécialise dans l'élimination et la protection contre la corrosion. Depuis 1956, nous conservons les navires (de mer), les bateaux de plaisance, les ponts, les réservoirs de stockage, les grues et autres grands objets d'extérieur. Nous décapons et revêtons grâce à nos propres outils les chantiers navals d'Amsterdam, de Den Helder, de Harlingen, Landskrona (Suéde), Willemstad (Curaçao), et á Dunkerque et Brest (France), mais aussi sur place et dans nos halls de production.

Protection

Braspenning sait comment protéger vos biens de valeur contre les intempéries, le vent et l'eau (de mer). Le sablage est et reste le meilleur moyen d'éliminer la rouille. Avec un système de peinture bien appliqué, nous protégeons le métal de manière optimale. Grâce à nos unités (mobiles) de sablage et de pulvérisation de peinture, nos spécialistes polyvalents peuvent prendre en charge n'importe quel travail.

Nous travaillons pour de grands clients industriels et des gouvernements, mais aussi pour des particuliers. Nous travaillons toujours et partout en accordant toute notre attention à la sécurité, à la qualité et à la durabilité. Si vous avez des questions, veuillez prendre contact avec nous ou bien rendez-nous visite à notre siège social à Amsterdam.


BLASTING & COATINGS

Braspenning specialises in removing and protecting against corrosion. Since 1956, we’ve been conserving (seagoing) ships, pleasure boats, bridges, storage tanks, cranes and other large outdoor objects. We blast and coat with our own resources at shipyards in , Amsterdam, Den Helder, Harlingen, Landskrona (Sweden), Willemstad (Curaçao) and in Dunkirk and Brest ( France), but also on location and in our production halls.

Protection

Braspenning knows what it takes to protect your valuable possessions against weather, wind and (sea)water. Blasting is and remains the best way to remove rust. We protect the metal optimally with a well applied paint system. Thanks to our advanced (mobile) blasting and paint spraying units, our versatile specialists can handle any job.

We work for large industrial clients and governments, but also for private individuals. We work with full attention to safety, quality and durability at all times and everywhere. If you have any questions, please get in contact with us or visit our head office in Amsterdam.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn